อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร (สามเสนใน)

ชั้น 2 อาคารปฎิบัติการไปรษณีย์สามเสนใน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-271-2439
โทรสาร : 02-534 1853

วันและเวลาทำการ
วันพุธ-วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 8.30 – 16.30 น.

เบอร์ติดต่อ

02-777-7777

Email Address

info@yourdomain.com

วันเปิดทำการ

วันอังคาร – ศุกร์
เวลา 09.30 – 16.00 น.

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย (MAT)

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

Accordion #1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

Accordion #2

Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
อนุสรณ์สถานแห่งชาติ
Play Video about อนุสรณ์สถานแห่งชาติ