โทร 084-127-0525

museumassociationthailand@gmail.com

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย (MAT)
สำนักนายกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย
เลขที่ 200/74 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170