084-127-0525

วันอังคาร – ศุกร์
เวลา 09.30 – 16.00 น.

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย (MAT)
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200

Send a Message & Address

ที่อยู่และแบบฟอร์มติดต่อ