สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย จัดกิจกรรม MUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 9 / 2564

วันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ได้จัดกิจกรรมMUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 9 / 2564

เรื่อง “MUSEUM Smart Online : สื่อการเรียนรู้แบบ Play & Learn ห้องเรียนเพลิดเพลินพิพิธภัณฑ์ไทย”

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากสื่อการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ประวัติศาตร์และศิลปวัฒนธรรมดิจิตอลเสมือนจริง ในการเรียนการสอนของชั้นเรียนเด็กและเยาวชนไทย          

โดยได้รับเกียรติจาก คุณครูสมควร แหสกุล ครูโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการบริหารสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

อ่านต่อ

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย จัดกิจกรรมMUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 8 / 2564

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 19.30 น.

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ได้จัดกิจกรรม สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 8/2564

เรื่อง “Zoom Club House เล่าเรื่องผี ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณในงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ไทย” :

การทำงานด้านโบราณคดีที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณนรุตม์  โล้กูลประกิจ นักโบราณคดีอำนวยการ ผู้บริหาร บริษัท Re Form Archaeology จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

อ่านต่อ
ตามรอยเมืองพิมาย ในนิทานปาจิต - อรพิม

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย จัดกิจกรรมสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยสัญจรออนไลน์ ครั้งที่ 4 / 2564

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ได้จัดกิจกรรมสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยสัญจรออนไลน์ ครั้งที่ 4 / 2564

เรื่อง “ตามรอย  ราชมรรคาแห่งวิมายะปุระ เที่ยวทิพย์เยือนถิ่น  ปราสาทหินพิมาย” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรรณพงษ์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา นักโบราณคดีปฏิบัติการ   กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากร ที่ 10 นครราชสีมา  

ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในการเที่ยวทิพย์ดังกล่าว

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

อ่านต่อ