วันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ได้จัดกิจกรรมMUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 9 / 2564

เรื่อง “MUSEUM Smart Online : สื่อการเรียนรู้แบบ Play & Learn ห้องเรียนเพลิดเพลินพิพิธภัณฑ์ไทย”

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากสื่อการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ประวัติศาตร์และศิลปวัฒนธรรมดิจิตอลเสมือนจริง ในการเรียนการสอนของชั้นเรียนเด็กและเยาวชนไทย          

โดยได้รับเกียรติจาก คุณครูสมควร แหสกุล ครูโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการบริหารสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting