กิจกรรมMUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 6/2564

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย
ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
MUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 10 / 2564
“ศูนย์การเรียนรู้”ไม่เรียนได้ไหม…แต่ได้อะไรมากกว่า “รู้”
โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
อ.วรรณา อิศรางกูร ณ อยุธยา
กรรมการผู้จัดการฝ่ายพิพิธภัณฑ์
บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

เปิดห้องเสวนา : วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2564
เวลา 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom
หากท่านสนใจร่วมกิจกรรมเสวนาฯ ดังกล่าว สามารถลงทะเทียน เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://www.surveycan.com/survey270875

โดย หากท่านผ่านการพิจารณาแล้ว ทางสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย จะส่ง Link ในการเข้าห้องเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ให้แก่ท่าน ทางอีเมลส์ที่ท่านได้ให้ไว้ ในวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ

กิจกรรมMUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 11 / 2564

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

MUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 11 / 2564

Zoom Club House เล่าเรื่องผี #2 Ghost Study : ผีวิทยา ในคืนวันฮาโลวีน

ร่วมการเสวนาโดย

คณะกรรมการบริหารสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

และผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ ทุกท่าน

เปิดห้องเสวนา : วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2564

เวลาหลังอาหารค่ำต่อเนื่องถึงวันฮาโลวีน เวลา 20.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาฯ ดังกล่าว สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการเสวนาฯ ได้ที่

https://www.surveycan.com/survey270877

โดย หากท่านผ่านการพิจารณาแล้ว ทางสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย จะส่ง Link ในการเข้าห้องเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ให้แก่ท่าน ทางอีเมลส์ที่ท่านได้ให้ไว้ ในวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564

มายเหตุ :

1. กิจกรรมนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังและเข้าร่วมกิจกรรม

2.  เพื่ออรรถรสในการร่วมกิจกรรมนี้ ท่านควรเตรียมบรรยาย สิ่งแวดล้อมและสถานที่รับฟังและเข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับหัวข้อเสวนาฯ ด้วยจะเป็นการดียิ่ง                 

3. โปรดเตรียมตัว เตรียมใจและ เตรียมพลังร่างกายให้พร้อมกับการเสวนาฯ ที่มีระยะอาจจะยาวนานมาก

อ่านต่อ

กิจกรรม MUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 10/2564

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

MUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 10 / 2564

“ศูนย์การเรียนรู้”ไม่เรียนได้ไหม…แต่ได้อะไรมากกว่า “รู้”

โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

อ.วรรณา อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการผู้จัดการฝ่ายพิพิธภัณฑ์

บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)

เปิดห้องเสวนา : วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2564

เวลา 14.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

หากท่านสนใจร่วมกิจกรรมเสวนาฯ ดังกล่าว สามารถลงทะเทียน

เพื่อสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://www.surveycan.com/survey270875

โดยหากท่านผ่านการพิจารณาแล้ว ทางสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย จะส่ง Link ในการเข้าห้องเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ให้แก่ท่าน

ทางอีเมลส์ที่ท่านได้ให้ไว้ ในวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564

อ่านต่อ

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย จัดกิจกรรม MUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 9 / 2564

วันอาทิตย์ ที่ 17 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ได้จัดกิจกรรมMUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 9 / 2564

เรื่อง “MUSEUM Smart Online : สื่อการเรียนรู้แบบ Play & Learn ห้องเรียนเพลิดเพลินพิพิธภัณฑ์ไทย”

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีจากสื่อการเรียนรู้พิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ประวัติศาตร์และศิลปวัฒนธรรมดิจิตอลเสมือนจริง ในการเรียนการสอนของชั้นเรียนเด็กและเยาวชนไทย          

โดยได้รับเกียรติจาก คุณครูสมควร แหสกุล ครูโรงเรียนสายปัญญาในพระบรมราชินูปถัมภ์ และกรรมการบริหารสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

อ่านต่อ

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย จัดกิจกรรมMUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 8 / 2564

เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2564 เวลา 19.30 น.

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ได้จัดกิจกรรม สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 8/2564

เรื่อง “Zoom Club House เล่าเรื่องผี ความเชื่อเรื่องจิตวิญญาณในงานโบราณคดีและพิพิธภัณฑ์ไทย” :

การทำงานด้านโบราณคดีที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ไทย โดยได้รับเกียรติจาก คุณนรุตม์  โล้กูลประกิจ นักโบราณคดีอำนวยการ ผู้บริหาร บริษัท Re Form Archaeology จำกัด ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในหัวข้อดังกล่าว ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

อ่านต่อ
ตามรอยเมืองพิมาย ในนิทานปาจิต - อรพิม

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย จัดกิจกรรมสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยสัญจรออนไลน์ ครั้งที่ 4 / 2564

เมื่อวันที่ 2 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ได้จัดกิจกรรมสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยสัญจรออนไลน์ ครั้งที่ 4 / 2564

เรื่อง “ตามรอย  ราชมรรคาแห่งวิมายะปุระ เที่ยวทิพย์เยือนถิ่น  ปราสาทหินพิมาย” โดยได้รับเกียรติจาก คุณวรรณพงษ์ ปาละกะวงษ์ ณ อยุธยา นักโบราณคดีปฏิบัติการ   กลุ่มโบราณคดี สำนักศิลปากร ที่ 10 นครราชสีมา  

ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในการเที่ยวทิพย์ดังกล่าว

ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

อ่านต่อ