สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม

MUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 11 / 2564

Zoom Club House เล่าเรื่องผี #2 Ghost Study : ผีวิทยา ในคืนวันฮาโลวีน

ร่วมการเสวนาโดย

คณะกรรมการบริหารสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

และผู้เข้าร่วมการเสวนาฯ ทุกท่าน

เปิดห้องเสวนา : วันเสาร์ ที่ 30 ตุลาคม 2564

เวลาหลังอาหารค่ำต่อเนื่องถึงวันฮาโลวีน เวลา 20.30 น. ผ่านระบบออนไลน์ Zoom

หากท่านใดสนใจเข้าร่วมกิจกรรมการเสวนาฯ ดังกล่าว สามารถสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าร่วมการเสวนาฯ ได้ที่

https://www.surveycan.com/survey270877

โดย หากท่านผ่านการพิจารณาแล้ว ทางสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย จะส่ง Link ในการเข้าห้องเสวนาออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM ให้แก่ท่าน ทางอีเมลส์ที่ท่านได้ให้ไว้ ในวันศุกร์ ที่ 29 ตุลาคม 2564

มายเหตุ :

1. กิจกรรมนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลควรใช้วิจารณญาณในการรับฟังและเข้าร่วมกิจกรรม

2.  เพื่ออรรถรสในการร่วมกิจกรรมนี้ ท่านควรเตรียมบรรยาย สิ่งแวดล้อมและสถานที่รับฟังและเข้าร่วมกิจกรรมให้เหมาะสมกับหัวข้อเสวนาฯ ด้วยจะเป็นการดียิ่ง                 

3. โปรดเตรียมตัว เตรียมใจและ เตรียมพลังร่างกายให้พร้อมกับการเสวนาฯ ที่มีระยะอาจจะยาวนานมาก