พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-534 1853, 02-534 1764
โทรสาร : 02-534 1853

วันและเวลาทำการ
เปิดบริการทุกวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.30 น.
หยุดทุกวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์


Google Map

แผนที่

map_พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ