พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. RAMA9 MUSEUM  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02577-9999
โทรสาร : 02577-9900
อีเมล : info@nsm.or.th

วันและเวลาทำการ
วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 17.00 น.
(ปิดทำการทุกวันจันทร์)

แผนที่

แผนที่พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช.