พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า อพวช. RAMA9 MUSEUM  
องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
39 หมู่ 3 ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ : 02577-9999
โทรสาร : 02577-9900
อีเมล : info@nsm.or.th

วันและเวลาทำการ
วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 09.30 – 16.00 น.
วันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา 09.30 – 17.00 น.
(ปิดทำการทุกวันจันทร์)

สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)

เลขที่อยู่: 4 ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02 224 1333, 02 224 1402
โทรสาร : 02 224 1333

วันและเวลาทำการ
เปิดบริการทุกวันพุธ – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 16.00 น.
หยุดทุกวันจันทร์ , วันอังคาร และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา

928 ถนนสุขุมวิท เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 0-2391-0544, 0-2392-0508, 0-2392-1773
โทรสาร : 0-2392-0508, 0-2391-0522

วันและเวลาทำการงานสำนักงาน
เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 8.30 – 16.30 น.
หยุดทุกวันเสาร์ – วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

วันและเวลาทำการท้องฟ้าจำลองและนิทรรศการ
เปิดบริการทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 9.00 – 16.30 น.
หยุดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

พิพิธภัณฑ์สุขสะสม

เลขที่ 2 ถนนพุทธมณฑลสาย 2 ทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170
โทรศัพท์ : 084 145 7454

วันและเวลาทำการ
เปิดบริการทุกวัน จันทร์ – ศุกร์ เวลา 11.00 – 18.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์ เสาร์ -อาทิตย์ 10.30 – 18.30 น.
หยุดทุกวันพุธ

พิพิธภัณฑ์กรมที่ดิน

เลขที่ 2 ถนนพระพิพิธ แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์ : 02-222-6131 – 40

อนุสรณ์สถานแห่งชาติ

เลขที่ 9 หมู่ 16 ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130
โทรศัพท์ / โทรสาร: 0 2533 8467 

วันและเวลาทำการ
เปิดบริการทุกวัน เวลา 09.00 – 15.00 น.
หยุดทุกวันหยุดนักขัตฤกษ์

พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ

เลขที่ 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ : 02-534 1853, 02-534 1764
โทรสาร : 02-534 1853

วันและเวลาทำการ
เปิดบริการทุกวันอังคาร – อาทิตย์ เวลา 09.00 – 15.30 น.
หยุดทุกวันจันทร์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่คุ้มเจ้าหลวง
พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่คุ้มเจ้าหลวง

จวนผู้ว่าฯหลังเก่า ถ.คุ้มเดิม (หน้า ร.ร.นารีรัตน์) ต.ในเวียง
อ.เมือง จ.แพร่ 54000
โทรศัพท์ : 054-524158, 054-511411
โทรสาร : 02-534 1853

วันและเวลาทำการ
เปิดบริการทุกวันจันทร์ – อาทิตย์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
วันหยุดนักขัตฤกษ์

พิพิธภัณฑ์ตราไปรษณียากร (สามเสนใน)

ชั้น 2 อาคารปฎิบัติการไปรษณีย์สามเสนใน ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 02-271-2439
โทรสาร : 02-534 1853

วันและเวลาทำการ
วันพุธ-วันอาทิตย์ (ปิดวันจันทร์-อังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
เวลา 8.30 – 16.30 น.