กิจกรรมสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

กิจกรรมสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยประจำปี 2564
กิจกรรมสัมมนา

กิจกรรมMUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 6/2564

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
กิจกรรมสัมมนา

กิจกรรมMUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 11 / 2564

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรร
กิจกรรมสัมมนา

กิจกรรม MUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND TALK 2021 สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทยเสวนา ครั้งที่ 10/2564

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ขอเชิญสมาชิกและผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรร