สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย : MUSEUM ASSOCIATION OF THAILAND

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย เป็นสมาคมวิชาชีพระดับประเทศ ที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานกลาง   เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีให้เกิดขึ้นระหว่างบุคลากรผู้ปฎิบัติงานด้านพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย และจัดให้มีการพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีคุณภาพมาตรฐานระดับสากล ตลอดจนภารกิจด้านการศึกษาค้นคว้าการวิจัยวิชา การบริหาร และงานบริการ เฉพาะด้านพิพิธภัณฑ์และวิชาการสาขาต่างๆที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังเป็นผู้แทนของไทย ในการประสานงานกับพิพิธภัณฑ์และองค์กรอื่นๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อการพัฒนากิจการพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทยอีกด้วย

แนะนำคณะกรรมการบริหารสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย ชุดปัจจุบัน

ข่าวสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย

สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย
ขอแจ้งการย้ายที่ทำการถาวร ดังต่อไปนี้

สำนักงานใหญ่ (เดิม) ตั้งอยู่ที่ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
เลขที่ 4 ถนนหน้าพระธาตุ แขวงพระบรมมหาราชวัง
เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

สำนักงานใหญ่ (ปัจจุบัน) ตั้งอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์สุขสะสม
เลขที่ 2 ถ. พุทธมณฑลสาย 2 แขวงศาลาธรรมสพน์
เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170

และหากท่านต้องการส่งจดหมายติดต่อสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย  กรุณาติดต่อที่
สำนักนายกสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย
เลขที่ 200/74 หมู่ที่ 1 ตำบลศาลายา
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170
หรือ ramchannarong@gmail.com
หรือ ID LINE : 084-127-0525


ท่านสามารถติดตามข้อมูล ข่าวสาร การประชาสัมพันธ์ ของสมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย และเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ได้ที่ FACEBOOK FANPAGE สมาคมพิพิธภัณฑ์ไทย //www.facebook.com/MuseumAssociationThailand

แนะนำพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ของไทย